uslugeStudije izvedivosti s analizom troškova i koristi (eng. feasibility study with cost-benefit analysis)  – izrađujemo je zasebno za klijente iz javnog sektora (gradove i općine, ministarstva i agencije, sveučilišta, škole i ostale državne institucije) kojima je potrebna za projektnu prijavu ili u sklopu cjelokupne  prijave za bilo koji EU fond. Studiju izvedivosti s analizom troškova i koristi radimo sukladno službenim uputama i priručnicima Europske Komisije (Guide to Cost benefit Analysis of Investment Projects)  za strukturne fondove EU. Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi radi se za sve projekt koji obuhvaćaju izgradnju i nabavku opreme,  a financirani su iz EU fondova.  Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi se izrađuju na temelju izrađene projektne dokumentacije, točnije procijene troškova temeljem idejnog projekta ili troškovnika na temelju izrađenog glavnog projekta. Postoji praktična situacija kada se Studija izvedivosti radi na temelju idejnog projekta ili idejnog rješenja i procijene troškova izgradnje i nabavka opreme, a prije početka izrade glavnog projekta i dobivanja građevinske dozvole, a iz razloga kako bi dokazala ekonomsku opravdanost svakog projekta i vidjela se ekonomska dimenzija projekta, te se takva studija zove pred-studija izvedivosti s analizom troškova i koristi.

Bogato iskustvo koje imamo u izradi Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi iz segmenata turističke, komunalne i cestovne infrastrukture.