strateskoStrateško upravljanje  (eng. Strategic Management) – je konzultantska usluga  namijenjena privatnom (trgovačkim društvima, obrtima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima) i javnom (gradovima, općinama i županijama) sektoru. Koja obuhvaća provedbu procesa strateškog planiranja radi definiranja vizije, dugoročnih ciljeva, prioriteta, mjera i aktivnosti kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi, a sve temeljem postojećih i budućih trendova.

Posebno ističemo  konzultantsku uslugu izradu Strateškog plana gospodarskog razvoja i/ili Program ukupnog razvoja gradova i općina gdje imamo veliko iskustvo u izradi ovakvih strateških dokumenata te povezivanjem sa proračunima gradova i općina, a sve usklađujemo sa županijskim, nacionalnim strateškim dokumentima i strategijom EUROPA  2020. U ovim strateškim dokumentima definirane su sve projektne ideje za koji se žele financirati iz strukturnih fondova EU, a potrebno je osigurati sredstva u proračunima gradova i općina. Ovakav pristup upravljanju osigurava veliku transparentnost trošenja proračunskog novac gradova i općina.