Završen projekt iz EU fonda (EPFRR) i dobivena financijska sredstva

Prikolica Cerhak

OPG Liduške Cerhak je među prvima realizirao sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), Mjere 4 “Ulaganje u fizičku imovinu”, podmjere 4.1. “Potpora za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva”, Opreacija 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskih gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. OPG Cerhak je ostvario 75% povrata sredstava od ulaganja u prikolicu za prijevoz stajskog gnojiva, te je OPG Cerhak izrazito zadovoljan našim uslugama u procesu izrade projektne prijave, praćenja provedbe projekta, predaje zahtjeva za isplatu i konačne isplate očekivane potpore. Predivno obostrano iskustvo nas dalje motivira da pomognemo našim OPG-ima da se prijave i sa sigurnošću povuku sredstva iz EPFRR-a, a poljoprivrednim proizvođačima da bude poticaj u pronalasku pouzdanog partnera u ostvarenju vlastitih projektnih ideja.