R.br. Korisnik Mjesto Naziv dokumenta/rezultat
1. Grad Velika Gorica VelikaGorica – Izrada pred-studije izvedivosti izgradnje poduzetničkoginkubatora Radne zone Rakitovec
2. Općina Voćin Voćin – Izrada Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za izgradnju Kulturno – kongresnog centra- Izrada Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za izgradnju Sportskog centra- Istraživanje tržišta za izgradnju staračkog doma
3. Grad Daruvar Daruvar – Strateški plan gospodarskog razvitka Grada Daruvara,Turistička priča „ Grofovske Obitelji Janković“, Turistička priča „Putovima Marije Terezije“
4. Općina Đulovac Đulovac – Strateški plan gospodarskog razvitka Općine Đulovac,- Prijava projekata za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavaka,- FZOEU – Zaštita okoliša, prijava na natječaj
5. Općina Štefanje Štefanje -Strateški plan gospodarskog razvitka Općine Štefanje
6. Grad Čazma Čazma – Strateški plan gospodarskog razvitka Grada Čazme,- Izrada studije izvedivosti i pomoć u osnivanju Razvojne agencije Čazma,- Operativni program razvoja komunalne infrastrukture- Izrada Studije izvedivosti za izgradnju Toplovoda Čazma
7. Općina Dežanovac Dežanovac – Strateški plan gospodarskog razvitka Općine Dežanovac,- FZOEU – Energetska učinkovitost, prijava na natječaj,- Prijava i provedba na IPARD natječaj M301, Izgradnjapročistača otpadnih voda za naselja Dežanovac
8. Grad Lipik Lipik – Strateški plan gospodarskog razvitka Grada Lipika,
9. Grad Grubišno Polje Grubišnopolje – Strateški plan gospodarskog razvitka Grada GrubišnogPolja,- Program izgradnje Zone II malog gospodarstva,- Program ukupnog razvoja Grada Grubišnoga Polja,- Studija Izvodljivosti za izgradnju Zone lll malog gospodarstva
10. Općina Kapela Kapela – Prijava i provedba projekta na IPARD natječaj M301, Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta,- Prijava projekta Bilogorske slatke ceste na strukturniEuropski fond regionalnog razvoja
11. Grad Kutjevo Kutjevo – Strateški plan gospodarskog razvoja/Program ukupnog razvoja Grada Kutjeva,- Zaštitni znak Grada Kutjeva
12. Općina Sirač Sirač – Strateški plan gospodarskog razvitka Općine Sirač,Studija opravdanosti ulaganja u poduzetničku zonu,- Prijava projekata za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavaka, PSGO – Mala komunalna infrastruktura
13. Grad Garešnica Garešnica – Strateški plan gospodarskog razvoja/Plan ukupnog razvojaGrada Garešnice,- Prijava projekta „Tematski putovi“, Ministarstvo turizma,„Program razvoja turističke destinacije Grada Garešnice“
14. Općina Kaptol Kaptol – Strateški plan gospodarskog razvoja/Program ukupnog razvoja Općine Kaptol
15. KUD „Kamen Sirač“ – „Autohtoni sirački suveniri prijava projekta za ministarstva
16. Udruga vinara, vinogradarai voćara Kutjevo Kutjevo – Projekt „Kutjevačka vinska cesta“
17. Općina Brestovac Brestovac – Program ukupnog razvoja Općina Brestovac
18. Općina Velika Velika – Program ukupnog razvoja Općina Velika,- Prijava projekta „Tematski putovi“ Ministarstvo turizma, PSGO – Mala komunalna infrastruktura
19. TZ Općine Velika Velika – Prijava projekta „Baština u turizmu“, Ministarstvo turizma, PSGO – Socijalna uključenost
20. OŠ „Vladimir Nazor“ Trenkovo – PSGO – Mala komunalna infrastruktura
21. Lokalno vijeće za razvojzajednice Pakrac – Lipik Pakrac – Održavanje edukacijskih radionica, Generiranje ideje, PCM,Odnosi s javnošću
22. Grad Kutina Kutina – Održavanje edukacijske radionice, priprema i provođenjeEU projekta
RB. NAZIV KLIJENTA MJESTO REZULTAT/DOKUMENT
1. Vacom d.o.o. Daruvar Investicijski projekt i realizacija kredita HBOR-a
2. Element d.o.o. Varaždin Investicijski projekt i realizacija projekta “GAZELA”
3. Daing d.o.o. Daruvar Izrada web stranica
4. Vulkanizerski radnja „DS“ Lipik Investicijski projekt i realizacija kredita HBOR-a
5. Straga trans d.o.o. Lipik Investicijski projekt i realizacija kredita HBOR-a
6. T.O. “mars” Lipik Investicijski projekt i realizacija kredita HBOR-a
7. OPG Salvador Zlatko Lipik Investicijski projekt
8. Moderne tehnologije izoliranja d.o.o. Kutina Investicijski projekt
9. OPG Ankice Vinceljak Radoboj Investicijski projekt i IPARD prijava M101
10. Ekološko OPG Rosipal Deževac MSP – mjera 6., prijava na natječaj
11. PZB ZELENA DOLINA Deževac PSGO – Gospodarsko oživljavanje (postojeća mala poduzeća,obrti i zadruge)
12. P. Z. Sava Jasenovac Jasenovac PSGO – Gospodarsko oživljavanje (postojeća mala poduzeća,obrti i zadruge)
13. Opća poljoprivredna zadrugabranitelja Lipik Lipik Savjetodavne usluge i investicijski projekt po Operativnom programu razvoja svinjogojske proizvodnje
14. OPG Andreje Dečak Kovač Virovitica Elaborat o otpisu duga
15. Trim projekt d.o.o. Lipik Investicijski projekt i realizacija kredita HBOR-a
16. Obrt “Mačuhica” Dežanovac Investicijski projekt i realizacija kredita HBOR-a
17. SAB d.o.o. Daruvar Investicijski projekt i realizacija kredita HBOR-a, Izrada i prijava projekta na GAZELE
18. Merit-servisi d.o.o. Lipik Poslovni plan „Projekt uvođenja novog proizvoda na tržište“
19. Trgovački obrt „HRM“ Lipik Investicijski projekt i realizacija kredita HBOR-a
20. Elvaj d.o.o. Daruvar Investicijski projekt i realizacija kredita HBOR-a
21. Mont-Metal Pakrac Investicijski projekt i realizacija kredita HBOR-a, reprogram kredita,
22. Klesarstvo Čulina Pakrac Investicijski projekt i realizacija kredita HBOR-a
23. Vinska kuća Majetić Kutjevo Organiziranje prodaje i izrada studije za reprogram kredita
24. Stočarsko ratarskapoljoprivredna zadruga Sirač Osnivanje zadruge
25. Agrobiv d.o.o. Pakrac Investicijska studija
26. POU “Bišćan” Barilović Investicijska studija
27. Obrt Ćasić Pakrac Investicijski projekt i realizacija kredita HBOR-a
28. Ferdinand d.o.o. DragaBaščanska Sažetak poslovnog plana
29. Košćak d.o.o. Osijek Edukacija IPARD i Informatičke tehnologije u Ruralnojekonomiji
30. Magdis d.o.o. Sveta Nedelja Investicijski projekt i realizacija kredita HBOR-a
31. Novoline d.o.o. Daruvar Edukacija zaposlenika
32. Phoenix d.o.o. Orahovica Investicijski projekt
33. Sladovača d.o.o. Gospić Poslovni plan i realizacija kredita HBOR-a, Prijava projekta na program IPA IIIC.
34. Poljoprivredni obrt VladeMoulisa Daruvar Investicijski projekt
35. OPG Želimir Samardžić Pakrac Poslovni plan, Jamstvo HAMAG INVEST,
36. Pučko otvoreno učilišteDaruvar Daruvar Provođenje edukacijskog programa Priprema i provođenje EUprojakta.
37. Ravelana d.o.o. Pakrac Prijava projekta na program IPA IIIC
38. GT-Interjeri d.o.o. Daruvar Investicijski projekt i realizacija kredita HBOR-a, JamstvoHAMAG INVEST-a, Izrada i prijava na projekt Drvna Industrija
39. Contura d.o.o. Pleternica Izrada i prijava na projekt Drvna Industrija
40. DLS d.o.o. Rijeka Izrada IPARD prijava za mjeru 301. za Gradove Kastav iČabar, te Općinu Sućuraj
41. Elektoinstalaterski obrt ELMO Daruvar Investicijski projekt i realizacija kredita HBOR-a
42. Eurogum Nova Rača Prijava na poticajna sredstva
43. Finag d.d. Garešnica Unapređenje prodaje i marketinga
44. Galić d.o.o. Požega Izrada investicijske studije
45. Lozni cijepovi Kutjevo d.o.o. Kutjevo Investicijski projekt i realizacija kredita HBOR-a, JamstvoHAMAG INVEST-a
Grad Daruvar

Grad Daruvar

P: „Što vam se najviše svidjelo pri suradnji s nama?”

O: “To je tvrtka na koju se može računati te uvijek vode brigu o interesima klijenata. Nove mogućnosti su partner za dugoročnu suradnju.“

Ratko Vuković, Pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno planiranje, i komunalne djelatnosti Grada Daruvara

www.daruvar.hr

Općina Kapela

Općina Kapela

P: „Što vam se najviše svidjelo pri suradnji s nama?”

O: “Najviše nam se svidio radi suradnja na projektu IPARD – Mjera 301, a kao krajnji rezultat rada i suradnje jeste realizacija i povlačenje nepovratnih financijskih sredstava iz EU“

Danijel Kovačec, Općinski načelnik Općine Kapela

www.opcina-kapela.hr

Tvrtka SAB

Tvrtka SAB

P: „Što vam se najviše svidjelo pri suradnji s nama?”

O: “Vrlo smo zadovoljni sa dosadašnjom suradnjom, jer nam je njihovo znanje i iskustvo pomoglo u povlačenju bespovratnih sredstava u sklopu dva investicijska projekta te su nam na taj način pomogli da postanemo konkurentniji na tržištu.“

Boris Budinjaš, Član uprave

www.sab.hr