radvoj-projektiSvakodnevni upiti klijenata su nas motivirali da ponudimo konzultantsku uslugu razrada projektne ideje o tome kako pripremiti projektnu ideju da bude provediva za financiranje iz bilo kojih bespovratnih sredstava, a također dajemo i preporuku kako najbolje financirati  projektnu ideju. Radi li se o bespovratnim sredstvima nadležnih ministarstva i agencija, te strukturnih EU fondova. U sklopu ove konzultantske usluge možemo napraviti i Pred-investicijsku studiju (eng. Pre-investment study) kako bi dokazali ekonomsku isplativost projektne ideje i povećati vjerojatnost realizacije i smanjiti rizik. Temeljem dobivenih spoznaja dajemo prijedlog klijentima kako unaprijediti svoj razvojni projekt te koje je elemente potrebno uključiti da bi ona bila isplativa. Preporuke idu u smjeru pronalaženja dodatnih izvora financiranja ili smanjenje investicijskih troškova. Također u sklopu razrade projektne ideje nudimo i konzultantske usluge Istraživanje tržišta (eng. Market Research) koje radimo kao sekundarno istraživanje tržišta pregledavanje različitih javnih baza podataka i sakupljanje traženih podataka za naše klijente, te primarno istraživanje koje se sastoji od izrade anketnog upitnika i provedbe ankete preko anketara, putem telefona i elektroničke pošte. Sva provedena istraživanja obrađujemo i grafički prikazujemo u obliku izvještaja ili u sklopu dokumenta u kojemu razrađujemo projektnu ideju.