ruralniProjekti ruralnog razvoja (eng. Rural Development Projects) – pružamo konzultantske usluge te razrađujemo projektne ideje i radimo projektne prijave te pomažemo u provedbi i povratu sredstava za sve projekte financirane iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD). Pretpostavljamo da ste upoznati sa mjerama i podmjerama koje nam pružaju mogućnosti financiranja investicijskih projekata iz privatnog sektora (obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte i trgovačka društva) i javnog sektora (gradovi, općine i županije), a posebno bi istaknuli mjere kao što su:

 • Mjera 4 – ULAGANJE U FIZIČKU IMOVINU, TOČNIJE PODMJERA
  • 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
  • 4.2. Potpora za ulaganje u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
  • 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva.
  • 4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva
 • MJERA 5 – OBNAVLJANJE POLJOPRIVREDNOG PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA TE UVOĐENJE ODGOVARAJUĆIH PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI
  • 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima
 • MJERA 6 – RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA
  • 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
  • 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG-u
  • 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
  • 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
 • MJERA 7 – TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA
  • 7.1. Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima
  • 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture
  • 7.4. Ulaganja u uspostavu, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
  • 7.5. Ulaganja u rekreativnu infrastrukturu i malu turističku infrastrukturu za javnu uporabu.

Ovo su najzanimljivije mjere za koje očekujemo najveći interes od strane klijenata, a dosadašnje iskustvo smo stekli na prijavi i provedbi IPARD programa za klijente iz privatnog sektora i javnog sektora.