Program ruralnog razvoja

Program ruralnog razvoja Mjera 7 – konačne odluke za operaciju 7.1.1.

 

sat

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je konačan popis od 240 jedinica lokalnih samouprava za operaciju 7.1.1.  “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”. Tvrtka nove mogućnosti je izvršila je sedam (7) prijava na navedeni natječaj, od ukupnog broja prijavljenih prošlo nam je šest (6) projekata.

 

Naša uspješnost u prijavama projekata za operaciju 7.1.1. je 86%.

Čestitamo našim klijentima na odobrenim sredstvima i radujemo se daljnjoj suradnji.

Konačna lista nalazi se na  http://www.apprrr.hr/