2014-06-20 10.37.46Tvrtka Nove mogućnosti ima desetogodišnje iskustvo u pružanju konzultantskih usluga  na područjima razvoja poduzetničkih pothvata i financiranja investicijskih projekata poduzetnika, investitora te gradova i općina. Točnije pronalazimo bespovratna financijskih sredstava nacionalnih ministarstava i agencija te EU fondova, te povoljnih kreditna i državnih jamstava. Naše iskustvo i prilagodljivost potrebama klijenata glavna su naša konkurentska prednost. Stručno se usavršavamo i te posjedujemo certifikate i naobrazbu što je uz naše iskustvo velika dobit i garancija za uspjeh.

Naša vizija je da vam pomognemo ostvariti ideje naših klijenata da zajedno s nama lakše realiziramo  investicijski projekt te smanjimo investicijski rizik i povećamo uspješnost realizacije projekta.

2014-07-29 07.32.39

Veliki interes za korištenjem poticajnih sredstava od strane države, županija, gradova i općine te strukturnih fondova EU  pruža nam ogroman prostor za djelovanje, a sve u cilju zadovoljenja potreba naših klijenata.

Naše iskustvo u izradi, prijavi svih vrsta investicijskih projekata i zatvaranje financijske konstrukcije iz različitih izvora financiranja, radi li se o kreditima poslovnih banaka, sredstvima dobivanim iz EU fondova ili kombinacija jednog i drugog. Uglavnom korištenje strukturnih fondova nam nalaže da moramo osigurati financiranje investicijskih projekata iz vlastitih ili kreditnih sredstava i tek nakon završetka investicije tražiti povrat sredstava iz EU fonda, a pritom poštivajući sve uvjete i procedure definirane 2015-01-20 11.32.26natječajnom procedurom. Upravo je to prostor u kojemu pružamo naše usluge od razrade projektne ideje, prijave  na EU natječaj, zatvaranje financijske konstrukcije putem poslovnih banaka ili Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), provedba projekta, povrat sredstava od EU fonda.

 

 

 

Diplome i certifikati