EU natječaji aktualni do kraja 2016. godine

U nastavku vam želimo prezentirati nekoliko aktualnih natječaja za ostvarivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova, koje je moguće ostvariti i utrošiti u različite svrhe.

eu_flag

Postojeći aktualni EU natječaji za mikro, male i srednje poduzetnike (MSP) iz Republike Hrvatske su:

 1.       Kompetentnost i razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP) :
 • Cilj programa je jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta.
 • Intenzitet regionalne potpore iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike.
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 300.000 kuna, a ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 30.000.000 kuna
 • Prihvatljive aktivnosti su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, a uključuju slijedeće troškove: priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i njihovog neposrednog okruženja i okoline, direktno povezanima s rezultatima projekta; komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač; troškovi montaže opreme i strojeva također su prihvatljivi ako su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme; ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta; nabava mjernih uređaja povezanih s projektom; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta; nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 31. prosinca 2016. godine.

Više o ovim natječajima možete saznati na linku  http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/.

 1.       Inovacije novoosnovanih mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP) iz Republike Hrvatske:
 • Cilj programa je  razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK.
 • Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90%.
 • Prihvatljivi prijavitelji mikro, mala i srednja poduzeća, su osnovane najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave, nisu raspodijelile dobit i koje nisu osnovane spajanjem.
 • Prihvatljive aktivnosti su razvoju inovacija koje trebaju rezultirati proizvodima koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje i inovacije procesa sve dok procesi doprinose razvoju proizvoda. Projekti koji nemaju za cilj stvarni razvoj proizvoda su isključeni. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).
 • Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 31. prosinca 2016. godine.

Više o ovom natječaju možete saznati na linku http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1193.

Želite ostvariti poticaje ili imate pitanja o našim uslugama? Stojimo vam na raspolaganju na adresi Vukovarska avenija 10/6, 34551 Lipik, putem brojeva telefona 00 385 34 474 026, 00 385 98 803 21 ili e-mail adrese info(at)novemogucnosti.com.