investicijskestudijeInvesticijski studije (eng. Investment Study) – je proširena verzija poslovnog plana u kojemu se detaljnije obrađuju određeni segmenti postojećeg poslovanja i investicija. Sukladno preporučenom sadržaju Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili poslovnim bankama.

Konzultantske usluge izrade Investicijske studije izvodimo za poduzetnika ili investitora kako bi dokazali ekonomsku isplativost Investicijskog projekta. Temeljem našeg desetogodišnjeg iskustva pomažemo poduzetnicima da kvalitetnije, objektivnije i brže sagledaju svoje financijsko poslovanje, kao i projekciju tog poslovanja u budućem razdoblju. Investicijska studija je smjernica realizacija Investicijskog projekta svakog poduzetnika ili investitora iz razloga što bi investitor trebao vidjeti radi planiranja dinamike realizacije investicije i osiguranja financijskih sredstava kredita ili vlastitih radi  završetka cjelokupnog Investicijskog projekta. Projekcije prihoda i rashoda poslovanja osiguravaju pokrivanja svih troškova poslovanja kao i kredita. Naše iskustvo pomaže investitorima da kroz izradu Investicijske studije dobije se profesionalni pogled na investiciju, a možemo sudjelovati i u pregovorima sa kreditorima.  Korištenjem naših konzultantskih usluga za izradu Investicijske studije osigurava se objektivniji pogled na planirani investicijski projekt, a zajedno s nama smanjujemo rizik realizacije sam investicije i radimo uštedu vašeg vremena.

Dosadašnje konzultantsko iskustvo u izradi poslovnih planova za naše klijente kojih je bilo iz različitih djelatnosti, kao što u poljoprivreda, turizam, metaloprerađivačka, farmacija, tekstilna proizvodnja, transporta i ostalih uslužnih djelatnosti. Omogućava nam da imamo široki pogled na problematiku poslovanja poduzetnika na području RH.