radioniceEdukacijske radionice (eng. Educational Workshops) –  izvodimo edukacijske radionice svih konzultantskih usluga koje pružamo. Sve navedene edukacije radimo pod vlastitim brendom EU friend, a to su:

  • EU projekti
  • Projekti ruralnog razvoja
  • Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi
  • Investicijska studija/ Poslovni plan
  • Razrada projektnih ideja
  • Strateško upravljanje

Edukacijske radionice mogu biti jednodnevne, dvodnevne ili više dnevne ovisno koliko duboko klijenti žele duboko samostalno ući u problematiku i o tome koliko predznanja imaju o navedenoj tematici.  Detaljne programe održavanja edukacijskih radionica dajemo naknadno.